வாழ்க்கை வரலாறு
1
மகாத்மா காந்தியின் சுயசரிதை (சத்திய சோதனை)
- மகாத்மா காந்தி
2
மகாத்மா காந்தி (ஜீவிய சரித்திரம்)
- ரொமேன் ரோலண்ட் எழுதியது
3
ஆச்ரம வாழ்க்கை வரலாறு
- மகாத்மா காந்தி

  மகாத்மாவைப் பற்றி
1

மகாத்மா காந்தி
ஸர் எஸ்.ராதாகிருஷ்ணன், எம்.ஏ. ஆங்கிலத்தில் தொகுத்தது
(மொழிபெயர்ப்பு: வெங்களத்தூர்.சாமிநாத சர்மா) 63 கட்டுரைகள்

2
மகா தியாகம்
(மகாத்மா காந்தியின் உபவாஸ சரித்திரம்)
3
காந்திக் காட்சிகள் - காகா காலேல்கர்
(100 நிகழ்ச்சிகள்)
4
வாழ்க மகாத்மா! - வினோபா
(வினோபாவின் உரைகள்)
5
மகாத்மா காந்தி வாழ்க்கையில் ரசமான சம்பவங்கள்
- ஜி.ராமச்சந்திரன் (தமிழாக்கம்: டி.ஆர்,அருணாசலம்)
   
Website Designed by Gandhi Iyakkam, Thanjavur