மகாத்மா காந்தி
ஸர் எஸ்.ராதாகிருஷ்ணன், எம்.ஏ. ஆங்கிலத்தில் தொகுத்தது
(மொழிபெயர்ப்பு: வெங்களத்தூர்.சாமிநாத சர்மா)

  பதிப்பாளர் வார்த்தை  
  எனது நன்றி  
1
காந்தியடிகளின் மதமும் அரசியலும் ஸர்.எஸ்.ராதா கிருஷ்ணன்
2
மகாத்மா காந்தி - ஒரு மதிப்பு ஹோரேஸ் ஜி.அலெக்ஸாந்தர்
3
ஒரு நண்பனுடைய காணிக்கை சி.எப்.ஆண்ட்ரூஸ்
4
காந்தியடிகளின் வாழ்க்கை ஜி.எஸ்.அருண்டேல்
5
பாரத தாஸன் ரைட் ரெவரெண்ட் வி.எஸ்.அஜரய்யா
6
காந்தியடிகள் - ஒரு சமரஸதூதர் எர்னஸ்ட் பார்க்கர்
7
புகழ் நிறைந்த பெயர் லாரென்ஸ் பின்யன்
8
வாழ்க்கை நியதி ஸ்ரீமதி பியர்ஸ் எஸ்.பக்
9
மகாத்மா ஆனந்தா கே.குமாரசாமி
10
எனது இரண்டு சந்திப்புகள் லயனல் கர்டிஸ்
11
காந்தியடிகளும் காங்கிரசும் பகவான் தாஸ்
12
காந்தியடிகளின் ராஜதந்திரம் ஆல்பர்ட் ஈன்ஸ்டீன்
13
ஒரு சமுதாய விஞ்ஞானி ரிச்சர்ட் பி.க்ரெக்
14
தற்கால புருஷர் கெரால்ட் ஹெர்ட்
15
காந்தி - சத்தியப் பிரகாசம் கார்ல் ஹீத்
16
ஒரு கிறிஸ்தவருடைய கண்ணுக்கு ஸ்டீபன் ஹாப்ஹவுஸ்
17
சுதந்திரமும் பொருளும் வில்லியம் எர்லனஸ்ட் ஹாக்கிங்
18
காந்தியடிகளின் பெருமை ஜான் ஹேய்ன்ஸ் ஹோம்ஸ்
19
ஒரு தென்னாப்பிரிக்கருடைய பாராட்டு கனம் ஜான் எச்.ஹாப்மேயர்
20
காந்தியடிகளும் உலக சமாதானமும் லாரெஸ்ன் ஹவுஸ்மான்
21
சத்தியாக்கிரகக் கொள்கை ஜன் எஸ்.ஹாய்லண்ட்
22
ஒரு ராஜ தந்திரியின் பாராட்டு ஸர் மிர்ஸா எம்.இஸ்மெயில்
23
ஆத்ம சக்தியின் அதிகாரி சி.இ.எம்.ஜோட்
24
காந்தியடிகளும் ஆத்ம சக்தியும் ரூபஸ் எம்.ஜோன்ஸ்
25
காந்தியடிகளும் ஏகாதிபத்தியமும் எ.பெர்ரீடேல் கீத்
26
உலக சரித்திரத்தில் காந்தியடிகள் கவுண்ட் ஹெர்மான் கெய்ஸர்லிங்
27
பிறந்த நாள் வாழ்த்து ஜார்ஜ் லான்ஸ்பரி
28
காந்தியடிகளின் செல்வாக்கு ஜான் மாக்முர்ரே
29
ஒருமுகப்பட்ட வாழ்க்கை டான்ஸால்வடோர் டி மடாரியாகா
30
அஹிம்ஸையின் சக்தி குமாரி எத்தெல் மான்னின்
31
காந்தியடிகளும் குழந்தையும் டாக்டர் மேரியா மாண்டிஸ்ஸோரி
32
காந்தியடிகளின் வளர்ச்சி ஆர்தர் மூர்
33
காந்தியடிகளின் ஆத்ம சக்தி கில்பர்ட் மூர்ரே
34
கீழ் நாட்டு யாத்திரிகன் காணிக்கை யோனே நோகுச்சி
35
காந்தி - பல அமிசைங்களில் பி.பட்டாபி சீதாராமய்யா
36
உலகத்திற்களித்த செய்தி குமாரி மாட்டி டி.பெட்ரி
37
காந்தியடிகளின் உபதேசம் எச்.எஸ்.எல்.போலக்
38
ஆத்மாவின் வெற்றி லெவெலின் பவிஸ்
39
சீனாவின் வணக்கம் எம்.குவோ தை.சி
40
ஏழை வேஷத்திலுள்ள ஒரு ராஜதந்திரி ஸர் அப்துல் காதர்
41
இந்தியாவின் நன்றி ராஜேந்திர பிரசாத்
42
கடவுட் பித்தர் ரெஜினால்ட் ரெயினால்ட்ஸ்
43
மெனாட்டிலிருந்து ஒரு காணிக்கை ரோமெய்ன் ரோலந்து
44
ஓர் ஆங்கிலேய ஸ்திரீயின் காணிக்கை குமாரி மாட்ராய்டன்
45
உண்மைத் தலைவர் மகா கனம் வைகவுண்ட் சாமியல்
46
வட்ட மேஜை மகா நாட்டில் மகா கனம் வைகவுண்ட் ஸாங்கே
47
ஹிந்து தர்மத்தின் கர்த்தர் டி.எஸ்.சர்மா
48
சிறியவர் - ஆனால் பெரியவர் ஸ்ரீமதி கிளேர் ஷெரிடன்
49
அரசியல் முறை மகா கனம் ஜே.சி.ஸ்மட்ஸ்
50
கவிஞரின் கருத்து ரவீந்திரநாத் தாகூர்
51
காந்தியடிகளின் குணமேம்பாடு எட்வர்ட் தாம்ப்ஸன்
52
சத்தியாக்கிரக பாதை ஸ்ரீமதி ஸோபியா வாடியா
53
ஒற்றுமைக்காக உபவாசம் ரெவரெண்ட் பாஸ் வெஸ்ட்காட்
54
காந்தியடிகளின் சமாதான வாதம் ரெவரெண்ட் ஜாக் சி வின்ஸ்லோ
55
தலைமையைப் பற்றிச் சில கருத்துகள் எச்.ஜி.வுட்
56
நாற்பத்தேழு வருஷங்களுக்குப் பிறகு ஸர் பிரான்சிஸ் யங்ஹஸ்பண்ட்
57
தேச பக்தியும் பொது நலமும் ஸர் ஆர்ப்ரெட் ஜிம்மர்ன்
58
எனது வந்தனம் ஆர்னால்ட் ஜ்வீக்
59
மஹா தியாகி மகா கனம் வைகவுண்ட் ஹாலிபாக்ஸ்
60
ஜீவகாருண்ய சிந்தை ஆப்டன் சிங்க்ளேர்
61
சமாதானத்திற்கு அடிகோலியவர் ஆர்த்தர் எச்.காம்ப்டன்
62
சத்தியம் என்றால் என்ன? ஜே.எச்.மூர்ஹெட்
63
அநுபந்தம் கட்டுரை எழுதினவர்களைப் பற்றி
Website Designed by Gandhi Iyakkam, Thanjavur